Privacyverklaring

Rebel Pebble, gevestigd aan Deken van Oppensingel 41 5911 AA Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Rebel Pebble
Deken van Oppensingel 41
5911 AA Venlo

https://rebelpebble.nl
info@rebelpebble.nl
06-28482367

Persoonsgegevens die ik verwerk

Rebel Pebble verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@rebelpebble.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Rebel Pebble verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Rebel Pebble neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rebel Pebble) tussen zit.

Waar de persoonsgegevens worden opgeslagen

Rebel Pebble gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Door het gebruiken van het contactformulier op mijn website of een mail aan info@rebelpebble.nl laat je persoonsgegevens bij mij achter. Ik bewaar en gebruik uitsluitend deze rechtstreeks door jou opgegeven persoonsgegevens, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken. De gegevens die je mij toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klantgegevens (zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken, offertes en facturen) worden bewaard op de harde schijf van Rebel Pebble. Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel voor de WiFi-verbinding, de computer als de mailbox van Rebel Pebble.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Rebel Pebble bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht.
Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rebel Pebble zal nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, email e.d.) openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij anders overeengekomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Rebel Pebble maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Permanente cookies: met behulp van een permanente cookie kan ik jou herkennen bij een nieuw bezoek op mijn website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld.
 • Google Analytics cookies: Via deze website wordt een cookie geplaatst van Google Analytics. Deze dienst gebruik ik om rapportages te krijgen over hoe bezoekers mijn website gebruiken. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
 • Cookies social media: Op mijn website zijn buttons en links opgenomen om webpagina’s te tonen, liken of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze links werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie de ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rebel Pebble en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rebelpebble.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Rebel Pebble wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Rebel Pebble neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rebelpebble.nl.